Inscripcions Normativa

Informacio d'interés

Horaris Punk-trail Senyor dels Llamps

27 d'Abril 2017

Sortida i arribada : sala polivalent d’Avinyó (c/Barcelona)

19:00 recollida del no dorsal, inscripcions d’última hora, recollida de cd’s

19:50 tots apunt (12 km i 5km) davant l’escenari per fer una sortida estel·lar

20:00 inici de la Punk-trail

21:30 inici del concert de Senyor dels Llamps

Recordeu tots els que vingueu a la punk-trail que el recorregut acaba de nit, porteu frontals i l’equip adient per aguantar un recorregut bastant punk.

Els que no participeu de cap recorregut també us esperem al concert, veniu participeu i feu-nos companyia!

Hi ha beguda i menjar per tothom fins que s’acabi! Només demanem la col·laboració comprant el nou disc de Senyor dels Llamps.

Recordeu que els beneficis de l’esdeveniment seran destinats a les defenses dels presos i exiliats polítics. col·laboreu!

Normativa

PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I CERTIFICAT D’APTITUD FÍSICA

Mitjançant el present document MANIFESTO:

1. Que he llegit, entès i accepto íntegrament el Reglament de la prova esportiva denominada punktrail d’Avinyó.

2. Que estic segur d’estar física i psicològicament ben preparat per realitzar la prova i que segueixo els controls mèdics adequats per garantir que disposo de prou bona salut i de no patir cap malaltia, al·lèrgia, defecte físic, lesió o afecció cardiorespiratòria que desaconselli la meva participació.

3. Que sóc plenament conscient de la duresa de la prova, del recorregut, perfil i distància de la mateixa, els quals he consultat prèviament

4. Que sóc conscient que aquest tipus de proves comporten un risc addicional pels participants. Per això, hi assisteixo de manera voluntària i amb iniciativa pròpia, assumint íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la meva participació.

5. Que disposo dels coneixements i destreses tècniques suficients per garantir la meva pròpia seguretat, en l’entorn i les condicions d’autonomia en les quals es desenvolupa la prova. Que disposo també del material esportiu i de seguretat exigit per l’organització per el dia de la prova, garantint que aquest es troba en bon estat, que sé utilitzar-lo adequadament i que el duré damunt meu durant tota la prova.

6. Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’organització , en la qual hi prenc part, així com a mantenir un comportament responsable que no faci augmentar els riscos per a la meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l’organització (jutges, metges i organitzadors) en temes de seguretat.

7. Que autoritzo als Serveis Mèdics de la prova a que em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o permetre la meva hospitalització, si ells ho creuen necessari per a la meva salut.

8. Que autoritzo a l’organització de la prova a fer i utilitzar qualsevol fotografia, filmació o gravació que es faci, sempre i quant estigui exclusivament relacionada amb la meva participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.

9. Que abans o durant la prova no consumiré substàncies prohibides, considerades com a dòping per les federacions d’atletisme i muntanya. L’organització pot passar control antidòping als tres primers classificats de cada categoria.

10. Que sóc conscient que el meu dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el cediré o vendré a cap altra persona, inclús en el cas que jo no pugui assistir a la prova, sense el consentiment de l’organització.

11. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat a la prova. Per tant, exonero de qualsevol responsabilitat a l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, per qualsevol dany físic o material que es produeixi en la meva persona i, per tant, renuncio a interposar denúncia o demanda contra els esmentats.

12. Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als demés i al medi ambient que es relacionen tot seguit: a) Transitar amb prudència i segons les normes establertes per pistes i carreteres obertes al trànsit.

b) Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.

c) No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.

d) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge.

e) Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.

f) Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adients o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny de llocs de pas o reunió de persones.

g) No encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.

h) No utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta permanent en el medi.

i) No llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats expressament per a la recollida d’aquests.

j) No sortir del recorregut marcat.

k) Tancar les tanques o fils per bestiar, que em vegi obligat a obrir al meu pas.